Kabinet wil recht op bijstand koppelen aan de Nederlandse taal

Jette Klijnsma (PvdA) wil recht op bijstand koppelen aan Nederlandse taal

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) heeft een nieuw voorstel ingediend over de verplichting Nederlands te leren voor het verkrijgen van bijstand. Dit voorstel wordt binnenkort door de ministerraad besproken. Zo meldde de De Volkskrant deze week. Onduidelijk is nog precies of dat al vandaag zou zijn, zoals het landelijk ochtendblad aankondigde. Het Ministerie van Sociale Zaken sprak dit bij navraag tegen.

Doel van deze eis voor de ontvangst van bijstand is de verhoging van de kans op werk en bevordering van de integratie van alle inwoners van ons land. Immers de eis geldt niet alleen voor immigranten van buiten de EU, ook Nederlanders zelf en inwoners uit onze buurlanden worden verplicht gesteld Nederlands te gaan leren indien zij dat niet spreken op het moment dat zij een uitkering aanvragen.

Deze nieuwe eis zal vooral allochtone Nederlanders van de eerste generatie treffen. Deze zijn naar Nederland gekomen in een tijd dat het kabinetsbeleid vooral gericht was op vervullen van vacatures door de toenmalige gastarbeiders. Pikant detail is dat deze groep in grote meerderheid PvdA stemt terwijl een PvdA-bewindspersoon belast is met de invoering van de Nederlandse taaleis.

Eerder werd in het regeerakkoord tussen VVD en PvdA gesproken dat beheersing van het Nederlands een eis zou worden voor een bijstandsuitkering. Maar deze verplichting zou waarschijnlijk in strijd zijn met internationale verdragen met als reden de discriminerende werking tussen EU-burgers. Dit nieuwe voorstel is mede daarom een afzwakking van eerdere voorstellen.

Het voorstel van PvdA-politica Klijnsma is in lijn met een uitgebreid pakket maatregelen ter beperking van onder meer het recht op bijstand die de Tweede Kamer in november 2013 van Klijnsma ontving.

In het nieuws kwamen toen de verplichte tegenprestatie, en de voorwaarde dat sollicitaties niet in negatieve zin beinvloed mogen worden door de manier van ‘kleding en gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag’. De werkzoekende moet in de gesprekken vooraf en later tijdens het werk de kleding aanpassen als dat nodig is voor de uitvoering van dat specifieke werk. In het geval van onwilligheid wordt de uitkering voor een periode van drie maanden ingetrokken.

Nu lijkt daar bovenop de eis te komen om de Nederlandse taal te leren. Nadere uitwerkingen over duur en kwaliteit van de verplichte cursussen zijn nog niet nader bekend gemaakt.

Bookmark and Share
Tagged with: , , , , , , ,
Gepost in Nieuws

VVD wil Islamitische Universiteit Rotterdam het liefst sluiten

Akgunduz Rector Islamitische Universiteit Rotterdam

Kamerlid Pieter Duisenburg van de VVD ziet in de recente uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) directe aanleiding om de accreditatie van deze opleiding in te trekken. Hij heeft daartoe minister Jet Bussemaker van Onderwijs opgeroepen. De kwestie is opnieuw actueel omdat vandaag de leden van de vaste Kamercommissie van Onderwijs over deze zaak spreken.

De intrekking van dit stempel van goedkeuring betekent niet dat de school zal moeten sluiten, maar de school verliest hiermee wel een belangrijke mogelijkheid om haar kwaliteitsniveau aan te tonen bij het aanvragen van onderwijssubsidie. Ook voor het aantrekken van nieuwe studenten is de accreditatie van groot belang. Verzoeken om studiefinanciering van studenten aan de IUR zullen in dat geval afgewezen worden en een diploma van deze school verliest aan waarde.

Om genoemde redenen zijn scholen in Nederland gevoelig voor druk van de politiek en de inspectie wanneer gedreigd wordt met het intrekken of onthouden van de accreditatie. Met de (dreigende) intrekking van de accreditatie geeft de regering aldus een duidelijk signaal af dat de uitlatingen van rector Ahmet Akgündüz getolereerd wordt.

De rector deed zijn uitspraken in verband met protestacties afgelopen juni in Istanbul. Tegenstanders van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan duidde hij aan met de woorden van de historische geestelijke leider Said Nursi van Koerdische komaf (1960) als ‘zij die van het rechte pad zijn afgeweken’. In zijn aanvullende uitspraken leest VVD Kamerlid Duisenburg een oproep tot geweld: ‘Wij vervullen onze heilige taken altijd in gunstige zin. Maar helaas zet onze plicht om alle negatieve krachten te verijdelen ons soms aan tot ongunstige daden.’

Hiermee vergroot de rector segregatie in plaats van de beoogde integratie, aldus Duisenberg, hij is als liberaal voor de vrijheid van onderwijs maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Omdat het bestuur geen afstand heeft genomen van de uitlatingen is dit reden voor het Kamerlid ook vragen te stellen bij de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs. Deze zou nader moeten worden onderzocht voordat de aanvraag voor subsidie door dit onderwijsinstituut wordt gehonoreerd.

Minister Bussenmaker wijst in dit verband op de voldoende beoordeling door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) voor beide opleidingen in islamitische theologie alsmede geestelijke verzorging. Zonder aangifte of gerechtelijke veroordeling zegt de minister geen aanleiding of mogelijkheid te zien de accreditatie in te trekken.

Maar volgens Duisenberg zou de minister ook zonder tussenkomst van de rechter een eigen onderzoek naar de rechtvaardiging van de huidige erkenning van deze opleiding moeten kunnen instellen. Vandaag treffen beide politieke tegenstanders elkaar over deze kwestie in de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs.

Bookmark and Share
Tagged with: , , , ,
Gepost in Nieuws

Meest ontvluchte landen in 2013: Afghanistan, Somalië, Irak en Syrië

Afgaanse vluchtelingen smeken om te mogen blijven in Australie

Afghanistan is wederom het land waar de meeste mensen uit zijn vertrokken. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van VluchtelingenWerk Nederland.  Het afgelopen jaar vluchtten ruim 2,5 miljoen mensen uit Afghanistan.

‘Trends’

Maar de cijfers van VluchtelingenWerk laat ook andere ‘trends’ zien. Zo is Syrië nieuw in de top vier ontvluchte landen.  Dat is natuurlijk niet verwonderlijk na de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Ook Somalië en Irak zijn te vinden in deze top vier. De rest van de lijst van tien meest ontvluchtte landen word aangevoerd door Soedan, Congo, Myanmar, Colombia, Vietnam en Eritrea.

Opvang

De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de omringende landen.  Slechts 20% van de  vluchtelingen komt ergens anders terecht. Bijvoorbeeld in Duitsland. Dit land staat op de derde plaats als het gaat om het opvangen van vluchtelingen. In 2012 ving Duitsland bijna 600.000 vluchtelingen op. Ter vergelijking: Nederland ontving bijna 75.000 vluchtelingen.

Europa

Niet elke vluchteling vraagt asiel aan. Maar de vluchtelingen die dat wel doen in Europa, doen dat over het algemeen niet in Nederland. Europees gezien bungelt Nederland onderaan als het gaat om het aantal asielaanvragen. De meeste asielzoekers vragen asiel aan in Duitsland gevolgd door Frankrijk, Zweden, België en Groot-Brittannië. Nog geen 4% van de asielaanvragen wordt in ons land gedaan.

Nederland

Wanneer we verder inzoomen op Nederland zien we dat het aantal aanvragen voor asiel in ons land sinds 2000 daalt. In dat jaar vroegen bij 44.000 mensen asiel aan, in 2012 waren dat er nog maar 13.000. Deze daling komt door strengere wetgeving die tien jaar geleden werd ingevoerd. Uit de cijfers van VluchtelingenWerk blijkt dus dat de strengere wetgeving wel degelijk heeft bijgedragen tot de daling van het aantal asielzoekers naar Nederland.

Bookmark and Share
Tagged with: , , , , ,
Gepost in Nieuws

Hoe discriminerend is de politie in Nederland en West-Europa?

discriminerende politie in Nederland en Europa

De politie in Nederland discrimineert. Dat stelde de mensenrechtenorganisatie Amnesty International onlangs in een rapport. Mensen met een kleurtje worden in Nederland eerder aangehouden dan hun autochtone landgenoten. Dat blijkt uit een studie van Amnesty. De Volkskrant ging op onderzoek uit op basis van de vraag: “Hoe is het gesteld met de  andere Europese landen?”

Politie in Engeland

In Engeland is algemeen bekend dat de politie racistische trekken heeft. Mensen met een donkere huiskleur worden vaker aangehouden door agenten dan blanken. Maar de Engelse politie zegt druk bezig te zijn om dit imago te veranderen. Ze moeten wel, om onrust te voorkomen.  Zo is er een nieuwe commissaris benoemd die zich inzet om tijdens controles niet meer af te gaan op het uiterlijk. Agenten moeten nu beter controleren en tips natrekken voordat ze iemand aanhouden.

Politie in Frankrijk

Ook in Frankrijk is de politie bevooroordeeld. Uit onderzoek blijkt dat jonge mensen met een Marokkaans, Algerijns of anderszins Arabisch uiterlijk regelmatig  staande worden gehouden en gefouilleerd. Hiervoor is vaak geen enkele aanleiding. De politie is bij deze aanhoudingen ronduit racistisch. Het probleem dat agenten vaak optreden als er geluiden komen uit de maatschappij. En die geluiden komen meestal uit de wijken waar etnische minderheden in de meerderheid zijn.

Politie in Italië

Het imago van de Italiaanse agenten is ook niet al te best. De politie in Italië staat bekend om haar harde en discriminerende optreden. Vooral Roma-zigeuners moeten het ontgelden. De politie valt zonder enige aanleiding hun kampen binnen en treden niet op wanneer deze kampen door andere worden aangevallen. Ook het uitruimen van de Roma-kampen verloopt niet zachtzinnig.

Politie in Duitsland

In Duitsland is niet zozeer discriminerend, maar wel blind voor racistische groepen. Een voorbeeld hiervan is het optreden van de politie in ten tijde van de moorden op Turkse en Griekse Duitsers. Deze moorden werden gezien als een afrekeningen in de onderwereld. Pas jaren later kregen politie en justitie oog voor de werkelijke daders van deze moorden: drie neonazi’s.

Terug naar Nederland

Terug naar de Nederlandse agenten. Hopelijk nemen zij een voorbeeld aan het schrikbeeld van hun Europese collega’s en zetten zij zich in om net zo blind te worden voor huidskleur als vrouwe Justitia.

Bookmark and Share
Tagged with: , , , , ,
Gepost in Nieuws

Uitvaartfondsen laten groeimarkt islamitische begrafenissen links liggen

groeiend aantal tweede generatie moslims wil begraven in Nederland

De eerste generatie moslims hebben hun uitvaart veelal geregeld in het herkomstland. Zij willen daar begraven worden zodat zij de zekerheid hebben van een islamitische uitvaart. Ook wensen zij hun graf dichter bij de familie uit het herkomstland. Maar hoe zit dat met de tweede generatie moslims?

Forra de Jong deed onderzoek in opdracht van Werkgroep islamitische Begraafplaatsen Brabant naar de wensen en mogelijkheden. Zij geeft aan dat dat de jongere generatie moslims liever in Nederland wil worden begraven, op voorwaarde dat dit gebeurt volgens islamitische riten.

Voorschriften bij een islamitische begrafenis:

- na overlijden moet de overledene binnen 36 uur zijn begraven

- het lichaam moet in een lijkwade, geen kist

- het lichaam moet op de rechterzijde worden afgelegd met het gezicht naar Mekka

- het graf dient een ‘eeuwig’ graf te zijn

Ondanks dat er mogelijkheden zijn voor een islamitische uitvaart, zijn maar weinig moslims hiermee bekend. Zo’n 80 procent denkt dat de islamitische riten niet in acht kunnen worden genomen. Daarom zijn de meeste Turkse en Marokkaanse moslims aangesloten bij uitvaartfondsen in Turkije en Marokko. De Jong geeft aan dat het wenselijk is dat Werkgroep ISBP gaat praten met uitvaartfondsen over de (financiële) mogelijkheden voor begraven in Nederland. Voorwaarde is wel dat islamitische begraven in Nederland meer wordt genormaliseerd.

Dat is lastiger dan het klinkt. Een van de angels is het voorschrift dat een islamitisch graf eeuwig met rust gelaten moet worden. Dit staat op gespannen voet met de Wet op de lijkbezorging en de Nederlandse grondpolitiek.

In een aantal steden bestaat reeds de mogelijkheid voor islamitische uitvaart. Echter worden in Nederland per jaar nu maar ongeveer duizend moslims begraven. Uit het onderzoek blijkt dat 22 procent van de ondervraagden in West-Brabant wel liever in Nederland de laatste rustplaats heeft. Ze beschouwen Nederland als hun thuisland. Ook menen zij dat het voor de nabestaanden prettiger is dan repatriëring.

Bookmark and Share
Tagged with: , , , , , , , , ,
Gepost in Nieuws

Stervensbegeleiding moslims onbekend terrein voor Nederlandse zorgverleners

rituelen moslims bij overlijden - EtnoSelect.nl

Net als bij andere religies is het ook voor moslims van belang dat rituelen rondom de dood worden uitgevoerd volgens geloofsvoorschriften. Nederlandse artsen en verpleegkundigen hebben echter nauwelijks kennis van deze rituelen bij overlijden van moslims. Dit veroorzaakt veel onrust bij desbetreffende patiënten en hun familieleden.

Claudia Venhorst deed onderzoek binnen de verschillende moslimgemeenschappen in Venlo. In de Randstad is er veel onderzoek gedaan bij Turken en Marokkanen. Door de concentratie van gelovigen en de aanwezigheid van voldoende geestelijken en imams is daar een hulpaanbod voor  stervensbegeleiding vanuit de moskee. In andere delen van Nederland zoals Limburg is dat aanbod nog onvoldoende ontwikkeld. In Venlo bijvoorbeeld zijn kleine groepen moslims op elkaar aangewezen. Venhorst was aanwezig bij verschillende rituelen rondom stervende moslims. Daarnaast sprak zij met ongeveer tachtig moslims van diverse achtergronden. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de verschillende rituelen en belemmeringen rondom het sterfproces bij de betrokken moslims.

Hoewel de islam een eenduidige religie is, is de wijze waarop moslims hun geloof praktiseren verschillend. Vaak wordt gedacht dat moslims zelf alles regelen; van verzorgen van de overledene tot en met de begrafenis. Dit geldt echter alleen voor moslims die deel uitmaken van een grotere gemeenschap, met name Turken en Marokkanen.

Voor moslims die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië, Somalië of het Midden Oosten zijn de rituelen vaak anders. Ook voor hen is het belangrijk dat bij overlijden de juiste rituelen in acht worden genomen. Hierbij is het van belang dat er mensen in de omgeving zijn die daarin kunnen voorgaan. Venhorst geeft aan dat wanneer Nederlandse zorgverleners meer kennis hebben van de verschillende rituelen, zij moslims ook beter hierin kunnen begeleiden. Neem bijvoorbeeld de rituele wassing. Dit ritueel is duidelijk omschreven. Toch ontstaan er vaak vragen, met name over hoe je als wasser om dient te gaan met de overledene.

De eerste generatie moslims kiest veelal voor een begrafenis in het land van herkomst. Maar ook voor de eerste generatie moslims worden de rituelen bij het sterven zoals de rituele wassing eerst in Nederland uitgevoerd. Door de toenemende vergrijzing zal ook het aantal sterfgevallen onder moslims logischerwijs toenemen. Venhorst meent daarom dat het van belang is dat zorgverleners kennis nemen van de rituele praktijken van moslims.

Bookmark and Share
Tagged with: , , , , , , , , ,
Gepost in Nieuws

Moord onevenredig vaak doodsoorzaak allochtone jongeren

Antilliaanse jongeren vaker vermoord

Antillianen komen bijna vijftien keer zo vaak door geweld om het leven dan autochtonen. Dit blijkt uit de gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek. Tussen 1997 en 2011 zijn 113 Antillianen vermoord. Bij Surinamers, Turken en Marokkanen is dit iets minder dan de helft.

Reden voor deze hoge aantallen is gelegen op Curaçao. Frank Bovenkerk, emeritus hoogleraar criminologie aan de Universiteit Utrecht, geeft aan dat daar een gettocultuur leeft. Er is veel werkloosheid en drugsverslaving. Veel families leven van de handel uit drugs. De vaders zijn er niet voor hun gezin en duiken het bed in met andere vrouwen. Kinderen maken hun opleiding niet af. In plaats daarvan hangen ze op straat, waar de groepen worden gevormd. Jongens die naar Nederland komen hebben veelal geen opleiding of werk. Tevens komen ze hun vrienden weer tegen, waardoor zij de cultuur van Curaçao weer voortzetten.

 

Bovenkerk geeft aan dat de families in Curaçao menen dat de jongens in Nederland een beter perspectief hebben en eerder van de drugs afblijven. Echter is de welvaart hier hoger, er valt meer te halen. Hierdoor kunnen zij hun criminele activiteiten juist beter voortzetten.

Het geweld dat de Curaçaose jongens gebruiken, is vooral tegen elkaar gericht. Wanneer een Curaçaose jongen wordt vermoord, is de dader vaak ook van Curaçaose afkomst. Reden van de moorden is meestal gelegen in de drugshandel. Ook status is een belangrijk aspect. De aanleiding voor het gebruik van buitensporig geweld is voor Nederlanders vaak onbeduidend. Te lang iemand aankijken geeft een Curaçaose jongen het idee dat je hem wil domineren, wat onmiddellijk moet worden afgestraft.

Volgens Bovenkerk is er eigenlijk niet echt een oplossing. Methodes om dit probleem aan te pakken hebben niet gewerkt. De grenzen sluiten is volgens Bovenkerk moreel onaanvaardbaar. Er is verder geen instantie die grip heeft op deze jongens. Het enige wat zou werken is de gettocultuur doorbreken. Het betekent echter dat de getto’s geruimd moeten worden en daar kan Nederland weinig in betekenen.

Bookmark and Share
Tagged with: , , , , , , , , ,
Gepost in Nieuws

Culturele diversiteit goed voor innovativiteit organisaties

hoogopgeleide migranten hebben een positief effect op de innovatie in organisaties

Onder het mom van ‘goed nieuws is geen nieuws’ wordt er in de media met name aandacht besteed aan de negatieve invloeden van migranten op de Nederlandse samenleving. Hoewel er ongetwijfeld ook positieve bijdragen zijn te vinden van migranten aan de Nederlandse samenleving is dit nooit op een degelijke manier uitgezocht. Discussies hierover worden vooral gevoerd op basis van emoties.

Enige tijd geleden heeft Geert Wilders van de PVV door onderzoeksbureau Nyfer laten ‘uitrekenen’ wat de kosten zijn van nieuw-westerse migranten voor ons land, maar gezien de electorale motieven en de controverse over de onderzoeksmethode is het onduidelijk wat de (meer)waarde is geweest van dit onderzoek.

Hoewel het ondoenlijk lijkt heeft onderzoeksbureau Panteia recentelijk onderzoek gedaan naar de impact van migratie op innovatie. Daartoe zijn onderzoeken uit verschillende invalshoeken nader onderzocht, te weten:

  • economische effecten van migratie, met name naar de VS
  • kennismigranten en hoogopgeleide migranten
  • effecten van diversiteit binnen personeelsbestanden
  • gebruikersinnovatie
  • effecten van migratie op handelsstromen

Vanuit deze onderzoeken is weer een selectie gemaakt op basis van:

  • veronderstellingen en meningen gebaseerd op de positieve impact van migranten op innovatie
  • relatie tussen migranten en innovatie. Daarbij zijn zowel nationale als internationale onderzoeken geraadpleegd.

Uit het onderzoek werd het volgende geconcludeerd:

  1. Hoogopgeleide migranten en grotere culturele diversiteit hebben een positief effect op innovatieDe aanwezigheid van meer migranten in een bedrijf leidt op zichzelf niet tot meer innovatie. Wel leidt de aanwezigheid van geïmmigreerde wetenschappers, ingenieurs en andere hoogopgeleide migranten tot meer innovatie, met name procesinnovatie. Een grotere diversiteit van herkomstlanden blijkt ook een positieve bijdrage te leveren, met name als het gaat om productinnovatie.
  2. Immigranten bevorderen marktinnovaties door import en export met het thuislandHet blijkt dat een positief effect op marktinnovaties voornamelijkt komt door het aanboren van nieuwe doelgroepen. De effecten zijn groter wanneer het gaat om handel van heterogene producten en bij nieuwe migranten waarvan de cultuur behoorlijk afwijkt van de cultuur in het gastland.
  3. Culturele diversiteit als bron voor innovatieTot op heden zijn er nog geen bewijzen dat culturele diversiteit een positief resultaat hebben op innovatie. Er wordt echter wel veel gebruikt van gemaakt. De andere taal en cultuur wordt in de communicatie gebruikt om nieuwe doelgroepen te werven.

Panteia meent dat culturele diversiteit als bron voor innovatie nog te weinig aandacht heeft. Daarbij zou in een vervolgstudie moeten worden gekeken naar hoe innovaties door migranten tot stand komen. Hierbij moeten de randvoorwaarden in kaart worden gebracht ten behoeve van de innovatie. Ook moet worden bekeken hoe overheden en bedrijven hierop kunnen inspelen.

Bookmark and Share
Tagged with: , , , , ,
Gepost in Nieuws

Allochtone Nederlanders associëren democratie vooral met vrijheid

allochtonen associeren democratie met vrijheid

Recent is een onderzoek uitgevoerd naar de kennis en het begrip van de grondwet en de democratie onder zowel allochtone als autochtone Nederlanders. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden worstelt met de begrippen grondwet en democratie en behoefte heeft aan meer informatie. Het onderzoek is uitgevoerd door FORUM, het instituut voor de multiculturele samenleving.

Wanneer er concreet werd gevraagd over grondrechten, bleek dit voor alle Nederlanders erg moeilijk. Ook is het voor veel Nederlanders niet duidelijk wat het stemrecht nu inhoudt. Uit het onderzoek blijkt dat men wel graag meer wil weten over de rechten en plichten hierover.

Van de allochtonen wil 58 procent hier graag meer informatie over. Bij de autochtonen ligt het percentage nog iets hoger, namelijk 65 procent.

Van de allochtonen vindt 73 procent dat de overheid in de informatievoorziening tekort schiet. Bij autochtonen is dat 65 procent.

Daarnaast is het ook opmerkelijk dat er verschillend wordt gedacht over wat democratie nu betekent. Bij autochtonen worden de beschrijvingen “volksvertegenwoordiging” , “stemrecht” en “de meerderheid beslist” vaker gebruikt om democratie te duiden dan dat allochtonen dat doen (34 procent tegenover 24 procent).

Allochtonen omschrijven democratie eerder met bepalingen als “vrijheid”, “vrijheid van meningsuiting” en “leven hoe je zelf wilt” (41 procent tegenover 32 procent). De grootste belang van democratie is bij de Turken en Surinamers vrijheid. Marokkanen vinden vrijheid van meningsuiting doorslaggevend en Antillianen het stemrecht.

Bookmark and Share
Tagged with: , , , , , , , , ,
Gepost in Nieuws

Toename niet-westerse allochtonen in hoger onderwijs met 73%

Meer allochtone jongeren volgen hoger onderwijs

In de afgelopen tien jaar is het aantal niet-westerse allochtone studenten in het hoger onderwijs met 73 procent gestegen. CDA vroeg aan het ministerie van OCW of de basisbeurs de groei heeft veroorzaakt. De minister van OCW meent echter dat de basisbeurs hier weinig mee van doen heeft. Volgens Bussemaker hebben maatregelingen rond studiekeuze en onderwijskwaliteit meer invloed gehad.

Vorig jaar verscheen het resultaat van het onderzoek ‘The European second generation compared’. Het betrof een grootschalig onderzoek tussen 2006 en 2008. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de integratie van de tweede generatie allochtone jongeren in Europa en de invloed van de stedelijke en nationale context hierop.

Naar aanleiding van het onderzoek is er door Kamerleden vragen gesteld aan de minister. Het CDA vraagt zich af of de groei van 73 procent van niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs te danken is aan de aanwezigheid van de basisbeurs. Het CDA is daarom bezorgd over het voornemen om een sociaal leenstelsel in te voeren.

De minister geeft echter aan dat het moeilijk te meten is in hoeverre de basisbeurs van invloed is op deelname in het hoger onderwijs. Zij meent dat de waarde waarschijnlijk niet zo groot is. Uit oudere onderzoeken blijkt dat versobering van de basisbeurs geen invloed heeft gehad op deelname in het hoger onderwijs. Sterker nog, de studentenaantallen bleven alleen maar toenemen.

De belangrijkste voorwaarde voor deelname in het hoger onderwijs is dat de studenten voldoende middelen hebben om de studie te kunnen financieren. Wanneer studenten het geld kunnen lenen tegen gunstige voorwaarden en verzekerd zijn tegen de risico’s, is volgens de minister aan die voorwaarde voldaan.

De stijging van allochtone studenten is volgens de minister eerder het gevolg van maatregelen die zijn genomen op het gebied van studiekeuze en onderwijskwaliteit. Echter kan wel de financiële toegankelijkheid extra geborgd worden voor studenten uit achterstandsgroepen. Het kabinet heeft daarom voorgesteld om de aanvullende beurs in de vorm van een toegankelijkheidsbeurs voort te zetten.

Bookmark and Share
Tagged with: , , , , , , , , ,
Gepost in Nieuws